Văn bản pháp luật

Thông tư 40/2021/TT-BTC ngày 01/06/2021 Hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh
Thông tư số 88/2021/TT-BTC ngày 11/10/2021 về việc Hướng dẫn chế độ kế toán cho các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/01/2022
Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 Quy định về hóa đơn, chứng từ
Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/09/2021 hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản Lý Thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019, nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn và chứng từ
Ngày 01/10/2021 Thủ Tướng Chính Phủ ký quyết định số 28/2021/QĐ-TTg về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ Bảo Hiểm Thất Nghiệp.
Ngày 25/09/2021 Chính Phủ ký quyết định số 27/2021/QĐ-CP về việc giảm tiền thuê đất đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID
Thông tư số 11/2021/TT-NHNN ngày 30/07/2021 quy định về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nhà nước
Ngày 24/09/2021 Chính Phủ ký nghị quyết số 116/NQ-CP về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ Bảo Hiểm Thất Nghiệp
Ngày 26/08/2021 Chính Phủ ban hành nghị định số 80/2021/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 15/10/2021 và thay thế nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/03/2018.
Ngày 01/07/2021 Tổng Cục Thuế có công văn số 2393/TCT-DNNCN hướng dẫn về việc khai thuế thu nhập cá nhân. Nội dung chính của công văn là Tổ chức, cá nhân không phát sinh trả thu nhập chịu thuế TNCN tháng/quý nào thì không phải khai thuế TNCN của tháng/quý đó.

Copyright © 2021 - CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TÀI CHÍNH TAXPRO - Design by i-web.vn

Hỗ trợ (24/7) 0949 39 52 62

Hỗ trợ 24/7
Kinh doanh
Chat trên zalo
Chat facebook