THÔNG TƯ 11/2021/TT-NHNN NGÀY 30/07/2021

(Taxpro.com.vn) ngày 28/09/2021

Thông tư số 11/2021/TT-NHNN ngày 30/07/2021 quy định về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nhà nước.

Thông tư này áp dụng từ ngày 01/10/2021 thay thế các thông tư số 02/2013/TT-NHNN ngày 21/03/2021 và thông tư số 09/2014/TT-NHNN ngày 18/03/2014.

Tải văn bản tại đây DOWLOAD

Copyright © 2021 - CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TÀI CHÍNH TAXPRO - Design by i-web.vn

Hỗ trợ (24/7) 0949 39 52 62

Hỗ trợ 24/7
Kinh doanh
Chat trên zalo
Chat facebook